Ιδέες & Συμβουλές

Ασφάλεια

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι, να παρέχει στους καταναλωτές , χρήσιμες πληροφορίες για την ασφαλή χρήση των συσκευών .
Το υγραέριο δεν είναι τοξικό, αλλά προκαλεί ασφυξία σε μεγάλες συγκεντρώσεις, γι’ αυτό καλό είναι να αποφεύγεται η εισπνοή του. Στην υγρή κατάσταση, εξαιτίας της πολύ γρήγορης εξάτμισής του, εάν έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και εγκαύματα.

Είναι λοιπόν απαραίτητο να αποφεύγεται η επαφή με αυτό και να τηρούνται αυστηρά οι ακόλουθες προφυλάξεις:

Πριν απο την αγορά και την εγκατάσταση, αλλά και τη μεταφορά των συσκευών υγραερίου από ένα μέρος σε κάποιο άλλο, είναι απαραίτητη η συμβουλή/ εκτίμηση από έναν πιστοποιημένο εγκαταστάτη που θα ελέγχει κατά πόσο είναι κατάλληλες οι συσκευές και μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς πρόβλημα στη θέση που σκοπεύουμε να τις τοποθετήσουμε.

Στην περίπτωση που οι συσκευές , θα πρέπει να υποστούν εργασίες μετατροπής. Αυτές οι εργασίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο από εξειδικευμένους τεχνίτες ή από κέντρα τεχνικής εξυπηρέτησης.

Σημαντικό
Διατηρήστε τα παιδιά και ανθρώπους με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης μακριά από της συσκευές

Όλες οι συσκευές DIN-GAS συνοδεύονται από εγχειρίδιο με οδηγίες σύνδεσης ,ασφάλειας και χρήσης.